Belofte

Er komt een dag, zegt de HERE, dat Ik een nieuw verbond met de mensen van Juda en Israël zal sluiten. Jer 31:31

Slide 1

Goed Nieuws

Wist je dat 99% van de Joodse Israëli's geen idee heeft wie Yeshua (Jezus) is?

Ambulancedienst

Onze vrijwilligers werken oa als vrijwilliger bij de Rode Davidsster - equivalent Nederlandse Rode Kruis - om zo tot zegen te zijn voor Israël en haar inwoners.

ProLife - voor het Leven

Onze vrijwilligers streven naar bescherming van het ongeboren leven door de moeder een alternatief steunprogramma te bieden in liefde aanvaarding en vergeving.

Meebouwen?

Ambassadeurs en donateurs zijn onmisbaar in het werk van de stichting? Bouw je mee?

Laatste nieuws

Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind..." (Zacharia 12:10, NBG1951)
Translate »