Bruggenbouwen

Voor messiaanse joden is het vaak lastig om hun plek te vinden. Door het joodse volk worden ze niet meer als joods gezien, maar binnen het christendom passen ze vaak ook niet goed thuis omdat er weinig ruimte is voor de (Bijbelse) tradities, feesten en gebruiken. Doordat er vaak verschillen zijn in hoe men aankijkt tegen de balans tussen wet en genade, zijn er in de afgelopen 2000 jaar veel geschillen ontstaan tussen messiaanse joden en christenen.

Wij geloven dat God in deze tijd herstel aan het brengt in deze gebroken en verstoorde relatie tussen (messiaanse)joden en christenen. Dat joden en christenen samen mogen gaan opstaan als 'one new man'. En dit is iets waarvan we als stichting geloven waar God ons voor wil gebruiken. De (messiaans)joodse achtergrond van onze medewerkers en hun kennis en ervaring met de kerk en christenen maakt dat zij kunnen fungeren als bruggenbouwers. Daarom willen wij door middel van het leiden van (gebeds)reizen in Israël, het geven van studies en lezingen in Israël, Nederland en elders meewerken aan de opbouw van wederzijdse liefde, respect, erkenning en begrip voor elkaar. Opdat het gebed van Yeshua in Johannes 17, dat wij één zullen zijn, zoals ook Hij en de Vader één zijn, vervuld zal worden.

 

Translate »