Goed nieuws

Het Joodse volk behoort tot een van de minst bereikte bevolkingsgroepen met het evangelie ter wereld. Meer dan 99% van de Joodse Israëli's heeft geen enkel idee wie Yeshua werkelijk is.

Wij geloven dat het van groot belang is dat het beste nieuws wat een mens kan horen ( vergeving van zonde en vrede met God) weer terug gebracht mag worden naar het land waar het allemaal ooit begon en waar het ook weer zal eindigen als Yeshua Zijn koningschap zal opeisen en de wereld zal gaan regeren vanuit Jeruzalem.

Het feit dat Yeshua een Joodse man is en blijft, Hij de verwachte messias is, vele profetieën in de Tenach (oude testament) over Hem gaan is voor velen onbekend. De gedeeltelijke bedekking van Godswege waarover gesproken wordt in Romeinen 11:25,  met daarbij eeuwenlange vervolging door (met name de kerk) in de naam van de "christelijke"Jezus heeft gemaakt dat het zicht op de messias waarover gesproken wordt in o.a Jesaja 53 volledig is kwijt geraakt. Het feit dat de eerste gemeenten uit joden bestond, de discipelen, apostelen allen joods waren, het nieuwe testament echt een joods boek is, geschreven door joden in de eerste plaats voor joden voor velen geheel onbekend. Er heersen veel vreemde, verdrietige en zelfs aanstootgevende ideeën en (voor)oordelen over Yeshua en wij geloven dat wij in deze tijd van de wereldgeschiedenis met God de Vader mogen meewerken om in een geest van liefde, mededogen en respect Yeshua te weerspiegelen in Israël. Geen oordeel, geen dwang, geen zending (zoals vaak gewoon in het christendom), maar door middel van simpelweg liefhebben in woord en daad. Relaties bouwen, er voor mensen zijn, bidden en goede werken doen. En wij geloven dat als wij hier trouw in wandelen God zijn goedheid en genade gaat laten zien in de levens van de mensen met wie wij in aanraking komen. 

 

 

Translate »