ProLife

De situatie in Israël
In Israël worden jaarlijks ongeveer 170.000 baby's geboren. Daartegenover staat echter dat er ongeveer 50.000 baby's het levenslicht nooit mogen zien, omdat de ouders besluiten dat ze het leven van de baby willen beëindigen door middel van een abortus. Dat betekent dat voor elke vier kinderen die geboren worden, er een geaborteerd wordt. Dat zijn schokkende cijfers.
Abortus is in Israël slechts onder enkele voorwaarden legaal:
  • De moeder is jonger dan 17 en ouder dan 40 jaar. (Sinds 2014 wordt abortus vergoed voor vrouwen tussen 22-30 jaar. De wet zal daarop aangepast worden)
  • De baby komt voort uit een buitenechtelijke relatie(de ouders zijn niet getrouwd, hier vallen ook verkrachting en incest onder)
  • De baby heeft een fysieke of geestelijke afwijking
  • De zwangerschap brengt de moeder fysiek of geestelijk in gevaar
Omdat een abortus zo makkelijk te krijgen is wordt er weinig aandacht besteed aan anti-conceptie. Een minderjarige kan zonder toestemming van ouders een abortus krijgen, maar heeft wel toestemming van ouders nodig om anti-conceptie voorgeschreven te krijgen. 
 
Om voor abortus in aanmerking te komen moet een speciale medische commissie de aanvraag goedkeuren. 98% van de aanvragen wordt goedgekeurd. De buitenechtelijke regel wordt in meer dan 50% van de situaties gebruikt, 42% van de abortussen wordt uitgevoerd bij vrouwen die getrouwd zijn. Soldaten hebben zelfs recht op twee abortussen tijdens hun diensttijd.
Volgens de Israëlische wet heeft een foetus geen rechten tot het moment dat hij of zij geboren is. Dat betekent dat abortus tot het einde van de negende maand uitgevoerd mag worden. Een foetus heeft dus geen recht op leven!
 
De bovenstaande cijfers gelden voor ongeveer 20.000 van de abortussen. 
De overige 20-30.000 abortussen worden illegaal uitgevoerd on van de vele klinieken die verspreid zijn over Israel. Deze worden niet gemeld en ook niet bestraft door de overheid.
 
Waarom Pro Life?
Hoewel er is de Bijbel geen letterlijke tekst te vinden is over abortus, zijn er wel veel aanwijzingen te vinden over hoe God het leven en dat van een ongeboren kind ziet. Psalm 139 is hierbij het meest gebruikte voorbeeld. Maar er zijn meer teksten te vinden die de waarde van het leven in Gods ogen beschrijven. 
 
Jeremia 1:5 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd…”
Job 10:8-12 “Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, …geheel en al – … Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. U schonk mij het leven…”
Jesaja 44:2 “Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd,…”
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van teksten waaruit blijkt dat God de mens al gekozen en gevormd heeft, voordat hij geboren is. Gods liefde voor de mens druipt van elke pagina van Zijn Woord af. Wij geloven dan ook dat elke mens waardevol is, ook als het nog niet geboren is. Daarom willen wij ons inzetten om deze ongeboren levens te redden.
 
Hoe willen we dat doen?
Het eerste doel is om vrouwen, die voor de keuze staan om abortus te plegen, te ondersteunen. Samen met hen willen we zoeken naar wat er nodig is om hun kindje te houden. Het kan zijn dat de moeder tijdelijk onderdak nodig heeft en geholpen moet worden met het aanschaffen van spulletjes voor de baby. Een andere mogelijkheid is dat er gezocht moet worden naar een thuis voor de baby, door middel van adoptie. Daarnaast willen wij vrouwen en meisjes bijstaan door het geven van voorlichting en geestelijke ondersteuning. Daar hoort ook het geestelijk begeleiden van vrouwen na een abortus bij. 
Het uiteindelijke doel is het oprichten van een centrum waar alle voorzieningen samengebracht kunnen worden. Zo hopen wij dat de vrouwen en meisjes in Israel zullen kiezen voor het Leven.
Translate »